You are here: Home Svaz

Svaz

Naše Zahradnictví je členem Českého svazu květinářů a floristů Svaz květinářů a floristů. Tímto členstvím a aktivní spoluprácí se snažíme neustále zvyšovat kvalitu našeho oboru, zvyšovat kvalitu našeho týmu a tím přinášet našim zákazníkům lepší a lepší služby.

Svaz květinářů pořádá každoročně velmi zajímavé květinářské akce, mezi kterými můžeme jmenovat například Havířov v květech nebo výstavy  Flora Olomouc. Dále se podílí na pořádání odborných soutěží, jako je mistrovství ČR v aranžování rostlin (www.decinska-kotva.cz). Velkým úspěchem bylo pořádání Evropského mistrovství v aranžování, které se konalo v roce 2011, kde se významným dílem podíleli i členové našeho týmu (www.EC2011.cz).

Svaz květinářů a floristů ČR (SKF ČR) je profesní organizací květinářů a floristů z celé České republiky. Hlavním impulsem pro založení této dobrovolné, profesní, neziskové organizace byla a je potřeba posilovat postavení a úroveň zahradnického oboru v České republice. Jeho posláním je hájit zájmy svých členů, udržování cechovní sounáležitosti, růst odbornosti a vzájemné informovanosti, mapování stavu zahradnictví a květinářství v ČR a neustálá snaha zvyšovat povědomí široké laické veřejnosti o českém květinářství.

SKF ČR byl založen a registrován v roce 1991 jako občanské sdružení pod názvem Svaz květinářů ČSFR. V roce 1993, kdy došlo ke sloučení se Svazem vazačů a aranžérů při současném vzniku samostatného slovenského svazu, byl pozměněn na název Svaz květinářů a floristů. Nejvyšším orgánem svazu je valná hromada volící předsednictvo na dvouleté období. Od roku 2007 pracuje svaz ve dvou samostatných sekcích (květinářské a floristické). Také byl pozměněn název na Svaz květinářů a floristů České republiky. Členy SKF ČR jsou producenti a obchodníci s květinami a přidruženým materiálem, floristé (aranžéři), odborné střední a vysoké školy, botanické zahrady či výzkumné ústavy. Prostřednictvím SKF ČR se členové podílí na organizaci a výzdobě prostor mnoha významných akcí.  (Svaz květinářů a floristů, Hortiflora 2012)

Navštivte také Facebookový profil svazu.

Napsat komentář